Mechanický betlém ve Frýdlantě v Čechách

Tento unikátní vánoční betlém byl postaven zdejším stavitelem Gustavem Simonem. Toto dílo, které vytvářel více než 60 let, obsahuje více než 100 pohyblivých figur lidí a zvířat, které jsou ovládány provázky. Betlém naleznete nedaleko náměstí T. G. Masaryka - v ulici Zahradní - u parkoviště u pošty. Pokud není přítomna obsluha betlému, stačí, když zazvoníte na zvonek „Betlém“ v protějším domě, kde si můžete domluvit návštěvu betlému i mimo provozní dobu.