Frýdlant - radnice s muzeem

Radnice byla postavena v letech 1893 - 1896 dle návrhu vídeňského architekta Franze Neumanna, který je také znám jako tvůrce radnice v Liberci. Ve druhém poschodí radnice je umístěno městské muzeum s expozicí přírody a historie frýdlantského regionu. Muzeum nesbírá pouze nejdůležitější památky na známé krajany, ale také předměty, které byly v minulých stoletích každodenně používány místními obyvateli. Kuriozitou muzea je truhlářem Kindermannem vytesaný velký model původní radnice, která byla dříve umístěna uprostřed náměstí.