Frýdlant

Toto středověké město vzniklo ve stejné době, jako stejnojmenný zámek a hrad. Dodnes je Frýdlant největší město na toku řeky Smědé. Městská práva získal Frýdlant kolem roku 1537. V průběhu let měnilo město své vlastníky. Největšího rozkvětu město dosáhlo za vlády Albrechta z Valdštejna. Díky tomu, že je město přirozeným centrem Frýdlantského výběžku, vznikla tu také celá řada vzácných kulturních památek, což vedlo k tomu, že město bylo prohlášeno za chráněnou památkovou zónu.